Читај ми

ОДЛУКА о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности

"Службени гласник РС", бр. 55/19 од 2.8.2019. године