Читај ми

Oдлукa о утврђивању стандардних уговорних клаузула „Сл. гласник РС“ бр. 5/20 од 22.01.2020