Читај ми

Одлука о измени Одлуке о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Ова одлука ступа на снагу 10.9.2020. године ("Службени гласник РС" бр. 112/20)