Читај ми

Одлука о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

"Службеник гласник РС", бр. 45/19 и 112/20