Читај ми

"Службени гласник РС", бр. 58/2010 од 20. 08. 2010. године

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” број 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Владa доноси

СТРАТЕГИЈУ

ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Преузмите документ
wordСтратегија заштите података о личности.doc
Величина документа:190KB