ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Приступ информацијама - Пракса - Одлуке међународних и страних судова и тела

ЕВРОПСКА УНИЈА –„C-28/08 P“

Пресуда Суда (Велико веће) од 29. јуна 2010. (Жалба – приступ документима институција – документ о састанку одржаном у оквиру поступка због неизвршавања обавеза – заштита података о личности – Уредба (ЕЗ) бр. 45/2001 – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001)

ЕВРОПСКА УНИЈА – „Case T-2/03“

Пресуда Првостепеног суда ЕСП од 13. априла 2005. (Приступ документима – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001 – захтев за веома велики број докумената – потпуно одбијање приступа – обавеза обављања конкретне и појединачне провере – изузеци)