Приступ информацијама - Пракса - Одлуке међународних и страних судова и тела

Пресуда од 14.4.2009. бр. представке: 37374/05

(Повреда чл. 10 Европске конвенције – право на слободан приступ информацијама, право на слободна приступ информацијама заштићено Конвенцијом, право на приватност, значај невладиних организација као „чувари јавности“)