Читај ми

ЕВРОПСКА УНИЈА – „Case T-2/03“

Пресуда Првостепеног суда ЕСП од 13. априла 2005. (Приступ документима – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001 – захтев за веома велики број докумената – потпуно одбијање приступа – обавеза обављања конкретне и појединачне провере – изузеци)