Читај ми

ЕВРОПСКА УНИЈА –„C-28/08 P“

Пресуда Суда (Велико веће) од 29. јуна 2010. (Жалба – приступ документима институција – документ о састанку одржаном у оквиру поступка због неизвршавања обавеза – заштита података о личности – Уредба (ЕЗ) бр. 45/2001 – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001)