На који рачун се уплаћују трошкови на име израде и упућивања копија докумената са информацијама од јавног значаја? (март 2007.)