Читај ми

Који су разлози што се по свим жалбама Поверенику не решава у законском року од 30 дана? ( јануар 2007.г.)

Oдговор:

Више месеци уназад се све чешће догађа да Служба Повереника није у стању да оконча поступак по жалби у прописаном року од 30 дана у коме је Повереник обавезан да донесе одлуку. Разлози за то нису субјективне слабости Службе, већ разлози објективне природе.

С једне стране, број  жалби  стално расте, па је у 2005.години  у раду било  око 430 предмета, а у 2006. г. примљено преко 1800 предмета. Служба је закључно са децембром 2006.г. успела да реши преко 1.600 предмета (71%) , али је остало у процедури преко 650 предмета.

На другој страни, број запослених у Служби Повереника се није мењао: четири дипломирана правника, укључујући Повереника и његовог заменика, који код поменутог повећања обима посла, објективно не могу увек да обезбеде поступање у оквиру законског рока.

Разлог што није могуће повећати број запослених је тај што надлежне службе Владе Србије нису изашле у сусрет бројним захтевима Повереника да се обезбеди додатни простор што би омогућило да Служба запосли још неколико извршилаца у оквиру дозвољеног броја из акта о систематизацији на који је Народна скупштина дала сагласност, а која предвиђа да Служба има 21 запосленог. Још  у другој половини 2005.г. Поверенику је из Републичке  дирекције за имовину обећано да ће овај проблем бити решен приоритетно, али нажалост још увек није, иако се стално инсистира на томе.

Решавањем овог проблема, Служба Повереника би отклонила сваку доцњу у  свом поступању.