Читај ми

Дa ли захтев за приступ информацијама од јавног значаја достављен електронском поштом обавезује онога ко треба да да информацију, односно органе јавне власти? (октобар 2005.г.)

Oдговор:

Комуникација електронском поштом са органима јавне власти у погледу остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја је дозвољена и обавезујућа, с тим што такав начин комуникације може отежавати доказивање пријема захтева када се не потврди његов пријем, а то се оспори у поступку по жалби.