Читај ми

Да ли је неко овлашћено лице државног органа поднело годишњи извештај (за 2004.г.) о радњама тог органа предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сходно члану 43. Закона и ако јесте, о ком органу се ради? (септембар 2005.г.)

Oдговор:

Ниједан државни орган до сада није поднео годишњи извештај предвиђен чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Посматрано са искључиво формалног становишта, могло би се рећи да је постојала обавеза државних органа да поднесу такве извештаје за 2004. годину. Ово, с обзиром на чињеницу да је Закон ступио на снагу 13. новембра прошле године, те да је сходно томе био у примени у току 2004. године, макар само месец и по дана.

Реално није било за очекивати да државни органи одговоре на ову формалну обавезу. Закон је усвојен без потребних припрема, за његову примену није остављен никакав прелазни период, није остављен рок за избор овлашћених лица, нису обезбеђене многе претпоставке за његову квалитетну примену.

Крајем 2004. године Народна скупштина Републике Србије јесте извршила избор личности за вршење функције Повереника за информације од јавног значаја, али практично до 01. јула 2005. године нису биле обезбеђене ни најосновније претпоставке за деловање Повереника за информације од јавног значаја, као државног органа. Поред осталог, није имао чак ни седиште, односно адресу.

Због свега наведеног, питање подношења извештаја о раду предвиђеног чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као реално, треба третирати по окончању 2005. године.