Читај ми

Да ли се може ускратити право приступа поверљивим информацијама из уговора органа власти са трећим лицем због могућих штетних последица од објављивања и повреде пословне тајне?

Одговор:

Да би првостепени орган ограничио приступ информацијама од јавног значаја, с позивом на поверљивост информација, обавезан је да у спроведеном поступку докаже да је то неопходно у демократском друштву ради заштите претежнијих интереса у односу на интерес јавности да зна.

То подразумева уверљиве доказе о могућим реалним штетним последицама у случају да се информације учине доступним јавности, а не истицање само формалног разлога, тј. чињенице да информације представљају пословну тајну.

(децембар 2011.)