Читај ми

Да ли орган власти, тј. суд, остваривање права на слободан приступ информацијама може условљавати уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе?

Одговор:

Oрган власти не може условљавати слободан приступ информацијама од јавног значаја плаћањем накнаде, осим у случају када висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, у ком случају је тражилац информације дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.

Такође, орган власти, тј. суд, у поступку који води по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја, приступ информацијама не може условљавати плаћањем судске таксе по одредбама Закона о судским таксама, који се у овом поступку не примењује.

(мај 2012.)