ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ

Преузмите формулар:
wordЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ


ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ ("ЋУТAЊE УПРAВE")

Преузмите формулар:
wordЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

 

ЖAЛБA ЗБОГ НЕДОБИЈАЊА ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Преузмите формулар:
wordЖAЛБA ЗБОГ НЕДОБИЈАНЈА ИНФОРМАЦИЈА


ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Преузмите датотеку:
wordЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA


ПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ИЗВРШЕЊА

Преузмите формулар:
wordПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА


ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

Преузмите датотеку: 
wordОБАВЕШТЕЊЕ.doc
Величина документа: 36 Kb


СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА сачињена на основу чл.16.ст.11.Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација 

Преузмите датотеку: 
wordСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА.doc
Величина документа: 32 Kb


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb 


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb