Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму упућеном председници Владе РС оценио је однос и поступање Владе, у вези са израдом документа под именом "Анализа досадашње примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја", као потпуно непримерене и неприхватљиве са становишта минимума коректних односа између државних органа.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је поводом проблема у вези са обрадом података о личности који су евидентни у примени Закона о становању и одржавању стамбених зграда упутио писмо Зорани Михајловић, потпредседници Владе и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Повереник је у писму указао на  више конкретних проблема са којима у вези са обрадом података о личности суочавају грађани и управници стамбених заједница.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поздравио је то што је на дневном реду прве седнице првог редовног заседања Народне скупштине Предлог закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова.

Министарство унутрашњих послова (МУП) дуго је припремало овај Закон, у оквиру тога остваривало конструктивну сарадњу са Повереником, а усвајањем овог закона биће обезбеђен бар један од битних услова за увођење реда у области обраде података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је и прима велики број захтева грађана, новинара, медија и других, који траже да Повереник у поступку принудног управног извршења, изрекне законом предвиђене новчане казне органима власти који, иако дужни, нису поступили по налогу из решења Повереника.

Тим поводом повереник обавештава јавност да је, због одбијања надлежности и сарадње других државних органа, као и начина на који они тумаче релевантне прописе, овај законски механизам, када је реч о свим органима власти који се финансирају из буџета, учињен беспредметним и практично потпуно блокиран.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је начин на који представници Министарства правде воде јавне расправе о веома важним правним актима, не само у супротности са релевантним правним правилима и стандардима, већ да практично обесмишљава јавне расправе.

То се на драматичан начин недавно показало у случају јавне расправе о амандманима на Устав, али на мање драматичан начин то се очито манифестује и у случају јавне расправе о Нацрту закона о заштити података о личности.

Министарство правде је, кршећи закон, игнорисало захтеве за слободан приступ информацијама с тим у вези. Чак ни након интервенције Повереника, "извршавајући налог" из његовог решења, Министарство није јавности пружило ни основне информације у вези са активностима на изради новог закона.

"Одговор" Министарства да оно "нема конкретне информације" о "експертима" ангажованим на изради закона, њиховим обавезама, садржини њихових уговора, о томе да ли су подносили извештаје и колико су плаћени, најблаже речено је тешко прихватљив.

Истовремено, неприхватљиво је да Министарство, као некакав "аргумент" наводи да је "у писању Нацрта закона директно учествовао правни експерт СЕ, г.Грејем (Сатон)". Савет Европе није ангажовао господина Сатона на изради Нацрта закона о заштити података о личности. Он није правни експерт СЕ већ бива ангажован од ове организације у појединачним случајевима. Господин Сатон јесте стручњак, али нетачно приказивање улоге њега и Савета Европе у изради српског закона штети угледу и господина Сатона и Савета Европе и што је најгоре, Републике Србије.

Министарство је дужно јавности одговоре на низ битних питања.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2018. У ПРОЦЕДУРИ: 3.341 ОБРАЂЕНО: 72.623

Опширније...
 Портал отворених података