Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржаће једнодневну обуку о Закону о заштити података о личности за представнике свих заинтересованих политичких странака.

Актуелна предизборна кампања покренула је низ питања о примени овог закона, као и сумње грађана да политичке странке, у акцијама „од врата до врата“,;злоупотребљавају податке о личности којима рукују органи власти, а што представља кривично дело Неовлашћено прикупљање података о личности из члана 146. КЗ.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности често сазнаје из средстава јавног информисања и од грађана о повредама безбедности података о личности, односно да је дошло до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа истим подацима.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, поздравља опредељење Народне скупштине да на дневни ред Прве седнице Првог редовног заседања у 2020. години, која је заказана за 2 март 2020. године, стави као трећу тачку дневног реда Предлог Закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о; заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (познатији као Конвенција 108+).

Велики број грађана обратио се Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом предизборне политичке кампање, која се спроводи „од врата до врата“, са тврдњама да активисти политичких странака располажу њиховим подацима о личности.

Овим путем Повереник наглашава да политичке странке морају поштовати одредбе Закона о заштити података о личности, а посебно његова начела, која се тичу законите, поштене и транспарентне обраде података. Такође, Повереник скреће пажњу политичким странкама да подаци о политичком мишљењу представљају посебну врсту података;о личности чија обрада је рестриктивна.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...