Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је Министарству одбране Републике Србије издао Упозорење да је обрада података о личности садржаних у привремено одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране П број 22-42 од 02.03.2018. године, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Претходно, Повереник је покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности од стране Министарства одбране, а по пријави Војног синдиката Србије.

У пријави је наведено да је министар одбране Републике Србије издао Наређење, којим се свим запосленима у Војсци Србије и Министарству одбране, наређује да потпишу изјаву којом дају пристанак да им, у случају непоштовања забране уношења приватних информационо-телекомуникационих средстава, у одређене просторије Министарства одбране и Војске Србије, у којима је то изричито забрањено, усмено или писмено, ова средства буду привремено одузета од припадника унутрашње службе, односно других надлежних органа и да садржина тих средстава буде предмет прегледа.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да се и иначе врло лоша ситуација у вези са односном надлежних према праву грађана на заштиту података о личности, у последње време додатно погоршава.

Остављајући, бар овом приликом по страни веома лоше вођену наводну "јавну расправу" о и иначе лошем и практично неприменљивом Нацрту новог Закона о заштити података о личности, Повереник упозорава да су све чешћи случајеви грубих повреда права на заштиту података о личности. Посебно су забрињавајући они код којих је евидентна сумња у извршење кривичног дела, а на који тужилаштва и МУП по правилу не реагују, попут нпр. недавног објављивања података о корисницима социјалне помоћи у Пожеги, поводом кога је Повереник покренуо поступак надзора.

Независно од тог случаја, Повереник је покренуо поступак надзора према Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и према предузетнику регистрованом под називом „Софтверски инжењеринг PC COM“ из Београда, а поводом објављивања нарочито осетљивих података о личности, као што су подаци о жртвама породичног насиља и примању социјалне помоћи, на интернет презентацији овог предузетника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2017. години.

Извештај је достављен и Председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родолјуб Шабић, упутио је министру финансија Душану Вујовићу писмо, у коме тражи објашњење за апсурдну ситуацију у коју су постпуци министра довели институцију Повереника.

Министарство финансија одбило је да да сагласност на Предлог кадровског плана Повереника.

Повереник је једини из круга независних државних органа коме је Министарство финансија ускратило сагласност. Недавно, Министарство је дало сагласност и Заштитнику грађана, на предложени кадровски план за 2018. годину за пун број извршилаца по систематизацији, без обзира што том органу, као и Поверенику (и поред више упозорења), нису у буџету опредељена довољна средства за плате, чак ни за постојећи број запослених. Ову сагласност је Министарство финансија дало уз опаску да ће се Заштитнику грађана обезбедити додатна финансијска средства.

Поступање Министарства финансија, у односу на све независне органе укључујући и Заштитника грађана, Повереник подржава и оцењује као потпуно исправно. На тај начин Република Србија не само да поступа у складу са стратегијама које је утврдила у погледу јачања независних органа, као и у складу са одговарајућим закључцима Народне скупштине, него и извршава преузете међународне обавезе.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом реакција јавности, на велики број нових камера уочених крајем 2017. године на саобраћајницама у Београду, спровео поступак надзора према Министарству унутрашњих послова (МУП) и према Градској управи града Београда.

Предмет надзора било је утврђивање идентитета руковалаца овим камерама, правни основ и сврха њихове употребе, начин обраде и мере заштите прикупљених података о личности.

У надзору је утврђено да је у другој половини 2017. године од стране МУП-а извршена замена технички застарелих камера напреднијим камерама нове генерације и веће резолуције, на постојећем 61 камерном месту. Није повећан број локација камерних места, али су на одређеним камерним местима додате фиксне камере (укупно 47 камера) у циљу боље прегледности, брже претраге забележеног метеријала и ефикаснијег расветљавања кривичних дела. Мониторинг центар се налази у Командно-оперативном центру Полицијске управе за град Београд, а сваки корисник приступа систему путем свог личног налога са дефинисаним корисничким именом и лозинком, који су на располагању ограниченом броју корисника у МУП, а снимци се чувају 40 дана.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.02.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 4.543 ОБРАЂЕНО: 74.961

Опширније...
 Портал отворених података