Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је изјашњење Министарства одбране, поводом решења којим је Повереник забранио Министарству обраду података о личности садржаних у одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима, без судског налога, на основу Изјаве коју, на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци и Министарству.

У наведеном изјашњењу Министарство наводи да ће у целости поступити по решењу Повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је данас Влади Србије 8 захтева да Влада, у складу са законом обезбеди извршење његових решења.

Реч је о решењима која се односе на приступ информацијама Аир Сербиа (донације, спонзорства, новчане субвенције и олакшице добијене од државних субјеката, накнаде, бенефиције, бесплатне карте за чланове управе предузећа, бонуси, коришћење службених аутомобила и сл.), затим Министарства унутрашњих послова (извештаји које је Дирекција полиције достављала тужилаштву у вези са случајем Савамала и колективни уговори о осигурању запослених у МУП-у), те Министарства рударства и енергетике (износ средстава који је наплаћен по основу таксе за формирање обавезних резерви нафте и износе средстава који је од тога заиста издвајан за куповину неопходних резерви нафте).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Вишем јавном тужилаштву у Београду (Посебном одељењу за борбу против високотехнолошког криминала) кривичну пријаву против НН службеног лица у општини Пожега, због постојања основане сумње да је почињено кривично дело "Неовлашћено прикупљање личних података" из члана 146. став 3 КЗС.

Претходно је Повереник, поводом пријаве Иницијативног одбора "Протести у Пожеги", као и појединачних пријава неких грађана, покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности, према Центру за социјални рад Пожега, Спортско-културном центру Пожега, (односно Културном центру Пожега у ликвидацији) и потом према општини Пожега.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је јучерашње саопштење Министарства одбране, поводом решења којим је Повереник забранио Министарству да врши обраду података из приватних инфо-комуникационих уређаја без налога суда, потпуно неодговоран покушај дезинформисања јавности.

У поступку надзора који Повереник спроводи, Министарство је испољило забрањавајући дилентатизам, непознавање права и аљкавост, али више од тога брине спремност Министарства да пласира неистине, а поготово бесмислене инсинуације о "политичком деловању" и "пристрасности" Повереника будући да Повереник, за разлику од Министарства, поступа стриктно по закону.

Чињенице су следеће:

-Поступак надзора Повереник је покренуо 21.3.2018. поводом представке Војног синдиката у којој је указано на то да је министар одбране издао наредбу да запослени у Војсци и Министарству потпишу "сагласност" да подаци из њихових приватних телефона могу бити предмет обраде. Повереник је тада од Министарства затражио да се изјасни о правном основу и другим релеватним питањима и да достави релевантне документе, а нарочито спорну наредбу министра. У остављеном року Министарство то није учинило, а последњег дана рока Поверенику је достављен допис ВБА који је, најблаже речено, био чудан и практично неразумљив, и он без тражених докумената.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим се Министарству одбране Републике Србије, забрањује обрада података о личности садржаних у привремено одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима, на основу Изјаве коју, на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, односно без судског налога.

Повереник је претходно, 3.4.2018. Министарство упозорио на неправилности у обради података и обавезао да га се изјасни о предузетим мерама и планираним активностима за отклањање тих неправилности. Истом приликом, Повереник је од Министарства затражио да достави и одговоре на постављена питања и да достави сву релевантну документацију, што је Министарство пропустило да учини.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.8.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.426   ОБРАЂЕНО: 80.683

Опширније...
 Портал отворених података