Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2018. години.

Извештај је достављен и Председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Поводом изјаве министра унутрашњих послова од 31.01.2019. године, коју је пренело више штампаних и електронских медија, у којој се најављује да ће у Београду бити постављено око 1.000 видео-камера на око 800 позиција у наредних неколико година, те да ће ове камере имати софтвере за препознавање лица, Повереник за информације од јавног значаја је спровео  поступак надзора са становишта обраде података о личности.

У складу са важећим Законом о заштити података о личности, у надлежности Повереника је да даје мишљење у случају увођења нове информационе технологије у обради података, те да даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађана. Такође, нови Закон о заштити података о личности, који ће почети да се примењује 21.08.2019. године, прописује обавезу Министарства унутрашњих послова (МУП), као руковаоца података, да, у вези са најављеним системом видео-надзора, спроведе процену утицаја на заштиту података о личности, те да о истом прибави и претходно мишљење Повереника.

Поводом вести у средствима јавног информисања да је Градска управа града Београда купила безбедносни систем за контролу кретања, те да наведени систем „...идентификује грађане и запослене на основу отисака вена са длана...“, Повереник је спровео поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране Управе.

У поступку надзора утврђено је да је у току процес увођења новог безбедносног система, односно омогућавања права приступа запосленима и странкама у просторије Градске управе уз употребу приступних картица и видео-интерфона, без употребе њихових биометријских података. Међутим, утврђено је да Градска управа јесте предвидела употребу биометријских података, тј. отисака вена са длана за улазак у две просторије са рестриктивним приступом, којима би тренутно приступало само једно лице. У поступку надзора утврђено је да набавка опреме за обраду ових биометријских података јесте спроведена, те да је опрема инсталирана, али да обрада података није започета.

Поводом представке организације ЦРТА, у којој је наведено да је Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) објавило е-маил адресе подносилаца пријава у вези са програмским садржајима пружалаца медијских услуга, Повереник је спровео поступак надзора и упозорио РЕМ на кршење Закона о заштити података о личности.

У поступку надзора недвосмислено је утврђено да је РЕМ, у складу са законским овлашћењима, обавестио подносиоце пријава о исходу поступка, али на такав начин да је одговор доставио на формирану мејлинг листу, сачињену од е-маил адреса великог броја подносилаца пријава. На тај начин је сваки појединачни подносилац пријаве дошао у посед великог броја е-маил адреса других подносилаца.

Поводом вести да је Градска управа Града Београда купила уређаје који омогућавају идентификацију лица на основу отиска вена са длана, као и недавног саопштења Министарства унутрашњих послова о постављању хиљаду камера паметног видео надзора које између осталог служе и за препознавање физичких лица и регистарских таблица, Повереник обавештава јавност да је упутио појединачне дописе Министарству унутрашњих послова и Градској управи Града Београда како би утврдио да ли су наводи вести тачни, а у случају да јесу, Повереник ће отворити надзор.

Повереник користи ову прилику да укаже јавности на опасност олаке употребе нових технологија која за последицу има масовну обраду података о личности и обраду посебне категорије података, као што су биометријски подаци.

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.232
ОБРАЂЕНО: 93.288

Опширније...
 Портал отворених података