Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поновио је данас оцену да је, са становишта заштите података о личности стање Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) односно портала "Мој доктор" забрињавајуће и да подразумева могућности великих штетних последица.

Повереник препоручује грађанима да, у одсуству адекватних реакција надлежних сами предузму оно што могу у циљу заштите својих личних података. Повереник сугерише грађанима да у контакту са својим лекарима затраже информацију да ли су променили, индивидуализовали "шифре" које су добили приликом активирања портала "Мој доктор" и да у случају негативног одговора инсистирају да лекари то учине.

Постојеће, иницијалне шифре су сасвим слабе и не представљају практично никакву заштиту. Услед тога је, преко портала "Мој доктор" могућ лак, једноставан приступ неовлашћених лица свим подацима у бази, укључујући не само име и презиме и ЈМБГ пацијента, већ и све податке о дијагнозама, анамнезама, терапији, лековима, упуте специјалистима, датумима посете и контроле итд.

Наведени подаци спадају, по Закону о заштити података о личности, у категорију тзв. нарочито осетљивих података, што подразумева посебне мере заштите. А по Закону о правима пацијената приступ тим подацима могућ је само поступајућим лекарима, а другим лицима, осим уз пристанак пацијента, искључиво на основу одлуке суда. Штетно је, ризично и апсурдно да у стварности приступ тим подацима има, on-line, недефинисан али потенцијално веома велики број неовлашћених лица.

Повереник је још пре неколико месеци упозорио надлежно Министарство здравља да оно успоставља систем ИЗИС без ваљаног правног основа. Успостављање и функционисање таквог система који подразумева робусну обраду огромне количине нарочито осетљивих података, сходно Уставу Србије, могуће је само на основу и у складу са одредбама закона, а ниједан релевантан закон из области здравства тренутно не даје такве могућности.

Међутим поред, без сумње незаобилазног проблема (не)постојања ваљаног правног основа појавио се и ништа мањи проблем небезбедности, односно могуће компромитације и злоупотребе личних података у оквиру система. Повереник је на то упозорио надлежне још пре неколико месеци, потом је поновио упозорење, а истим поводом се писмом обратио и председнику Владе. Будући да све то није дало очекиване ефекте, да медији нису упозорењу дали публицитет који, с обзиром на потенцијални обим угрожавања права грађана заслужује, а да је на друштвеним мрежама упозорење "засуто" лавином дисквалификаторних и неаргументованих коментара, повереник сматра својом обавезом да још једном упозори на неприхватљиве ризике које функционисање ИЗИС-а, односно портала "Мој доктор", на досадашњи начин, неизбежно подразумева.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 28.2.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.405

ОБРАЂЕНО: 97.105

Опширније...