ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је од Министарства унутрашњих послова (МУП) допис којим га министарство обавештава да су све полицијске управе у периоду од 28. 11. 2017. до 07. 12. 2017. године формирале комисије које су  извршиле брисање (уништиле спаљивањем) податке о личности који су обрађивани у досијеима безбедносних сектора без законског основа, те да је на овај начин министарство у потпуности поступило у складу са Упозорењем које је Повереник упутио.

Претходно је у јуну 2017. Повереник (након спроведеног надзора у случају јавности познатом као "прикупљање Ф дијагноза") упутио МУП-у Упозорење да министарство врши незакониту обраду података о здравственом стању грађана као нарочито осетљивих података о личности, садржаних у досијеима безбедносних сектора у обрасцима "Д14- преглед душевних болесника", као и да недозвољено обрађује податке о личности још неких категорија лица (нпр. садашњих, пензионисаних и бивших радника МУП-а који станују на сектору, лица која поседују аматерске радио станице, навијача и сл.) без законског основа или пристанка лица.

На Упозорење, МУП је почетком јула 2017. одговорио изјашњењем да ће "Дирекција полиције, Управа полиције и Управа саобраћајне полиције започети рад на припреми предлога Обавезних инструкција о начину организовања рада на безбедносним секторима који има за циљ трајног отклањање неправилности које су наведене у Упозорењу Повереника".

Повереник је и тада нагласио да је веома важно да наведена инструкција буде припремљена и да њена примена почне у што је могуће краћем року, те да се тако превазиђу бројни проблеми наслеђени из прошлости а предуго толерисани.

У складу с наведеним повереник оцењује да је акцијом брисања, односно уништавања личних података из збирки које су вођене без ваљаног правног основа МУП учинио добар корак, али још једном упозорава да је за решавање свих отворених проблема у вези са обрадом података о личности, како у области унутрашњих послова тако и генерално, потребно много више. Нужна је потпуна, коренита промена односа свих надлежних, а пре свега Владе Србије према веома лошем стању у овој области.

У вези са стањем у области унутрашњих послова, повереник подсећа да је МУП, још 2014. почело рад и израдило, уз добру сарадњу са Повереником, Нацрт закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, с циљем да доношењем тог закона отклони све тешкоће у спровођењу и извршавању Закона о заштити података о личности, али да до данас процедура усвајања тог закона није спроведена.