ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези са у медијима објављеним вестима о постављању више десетина камера на улицама Београда, чији корисник је непознат, обавештава јавност да је тим поводом у току поступак надзора према Министарству унутрашњих послова (МУП) и Градској управи града Београда.

У непосредној комуникацији са представницима МУП-а, већ су прибављене информације да МУП не стоји иза постављања ових камера, те је поступак надзора према министараству покренут практично само ради прибављања формалне потврде наведене чињенице.

Поступак надзора према Градској управи града Београда треба да отклони дилеме поводом чињенице да су се у медијима појављивале контроверзне изјаве представника Градске управе. Медији су тако пренели изјаву секретара Секретаријата за ванредне ситуације, да Градској управи није познато ко поставља камере, али и изјаву градског менаџера која упућује на закључак да их поставља управо Град, те да намерава да постави још један, већи број камера.

У поступку надзора, посебно имајући у виду да непрецизне и контрадикторне одредбе неколико закона чине дискутабилним овлашћења локалне самоуправе за постављање овако робуног ситема видео-надзора, потребно је прибавити одговоре на више отворених питања, као што су:

- правни основ и сврха обраде података о личности која се врши снимањем предметним камерама;

- када је и на који начин успостављен предметни систем за видео-надзор;

- који подаци о личности се прикупљају, односно које радње обраде података се предузимају;

- колико дуго се чувају похрањени снимци;

- која све лица имају право приступа предметним подацима и каква су њихова приступна права;

- које су организационе, кадровске и техничке мере предузете, ради заштите података од могућих злоупотреба, уништења, губитка, недопуштеног приступа, неовлашћених промена, објављивања и сваке друге злоупотребе података;

- да ли је формирана евиденција о обради предметних података о личности који се обрађују у оквиру система за видео-надзор, а складу са одредбама члана 48. став 1. ЗЗПЛ и нека друга.

О резултатима поступка надзора и мерама које ће евентуално предузети поводом тога, Повереник ће као и обично обавестити јавност.