ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је изјашњење Градске управе града Београда којим га Управа обавештава да ће у свему поступити у складу са Упозорењем које јој је Повереник упутио поводом незаконитости и неправилности у обради података о личности у оквиру акције "Сениор картице".

У изјашњењу Градска управа обавештава Повереника да је Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, издат налог да се изврши анонимизација податка - ЈМБГ грађана, као и да се убудуће приступнице штампају без наведеног податка, као и да ће свим "пунктовима" бити достављено одговарајуће упутство.

У изјашњењу се такође наводи да ће свим пунктовима такође бити достављено упутство да се приликом пријема попуњених образаца пензионерски статус обавезно констатује на основу веродостојног извора, као и да се на овакав начин добијени подаци употребљавају "искључиво у сврху обраде која је дозвољена".

Остављајући, бар овом приликом, по страни, све логистичке, материјалне, финансијске и друге  проблеме који су се могли и морали избећи, као и питање реалности отклањања свих евентуално штетних последица, повереник овакву реакцију Управе оцењује као очекивану.

Истовремено, повереник подсећа да је својевремено, када је покренуо поступак надзора поводом недозвољене обраде података о личности у случају "Сениор картице", то било пропраћено неодговорним и некомпетентним изјавама неких градских челника у којима су тотално непримереним маниром и речником, изношене увреде и инсинуације на рачун повереника, и тврдње, очигледно без основа, да је "све рађено по закону".

Повереник још једном оцењује да су те реакције градских челника биле пример неразумевања сопствене улоге и одговорности и да се таквим и сличним реакцијама директно доводи у питање остваривање принципа законитости, елементраног у сваком уређеном друштву.