ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је директорку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Драгану Калиновић и председника Управног одбора Фонда Бранислава Митровића и разговарао са њима о намери Фонда да приступи издавању картица за пензионере које би служиле као документ за доказивање статуса пензионера.

Повереник је иницијативу оценио као врло корисну, посебно имајући у виду да ће идентификациона картица садржавати минималан број личних података потребних и довољних за остваривање сврхе, односно доказивања статуса пензионера (само име и презиме, и још назив филијале и број картице).

На овај начин отклонила би се било каква потреба за издавањем некаквих посебних облика персонализованих докумената од стране локалних самоуправа, које у пракси доводе до незаконите обраде података, у којој се подаци непотребно излажу ризику злоупотреба, обрађују се непотребни, неподесни и несразмерни подаци, прибављају се подаци из неверодостојних извора, изазива осећај дискриминације јер се издају само за поједине локалне средине и слично, што је све нпр. дошло до израза у случају тзв. београдске "Сениор картице".

Фонд ПИО у складу са законом располаже матичном евиденцијом о осигураницима и корисницима права која представља веродостојан извор и заштићена је на одговарајући начин. Ова иницијатива Фонда ПИО заснива се на искуствима из тзв. међугенерацијске сарадње из више земаља ЕУ. Иницијатива би омогућила доказивање пензионерског статуса у свим приликама када је то потребно, а при том не само да искључује потребу обраде личних података на разне ризичне, неформалне начине који су у случају сениор картица практиковани, него искључује и потребу да се за доказивање статуса пензионера користи чек од пензије или решење о оствареном праву који такође садрже знатно више личних података него што је за сврху доказивања самог статуса потребно.

Повереник је представницима Фонда ПИО обећао стручну помоћ службе Повереника у реализацији наведене иницијативе.