ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом појачаног интересовања јавности за појављивање камера неутврђеног порекла на улицама Београда, саопштава да је с тим у вези у току поступак надзора покренут у децембру прошле године.

У првој писменој фази надзора подовом низа релевантних питања затражена су изјашњења од Градске управе града Београда и Министарства унутрашњих послова (МУП). Градска управа је на наведени захтев Повереника доставила изјашњење према коме она не стоји иза постављених камера, а МУП се у остављеном року није изјаснио па му је упућена ургенција.

По оцени Повереника и иначе оправдано интересовање јавности додатно је појачано због  контрадикторности у изјавама које су поводом постављања камера давали функционери града и МУП-а које су преносили медији. Достављено изјашњење Градске управе је формално, званично и сходно томе релевантно, у супротности је са неким изјавама градског менаџера, а МУП је прво издао саопштење да не стоји иза постављених камера, потом је уследила изјава министра која је звучала другачије, па је након тога уследило саопштење да је министрова изјава од стране медија погрешно интерпретирана, да је МУП само мењао постојеће, али да није постављао нове камере.

Повереник сматра да су, независно од поступка надзора, град Београд и МУП дужни да јавности презентирају све релевантне информације о овом случају и отклоне контраверзе и дилеме у вези са основом, сврхом и потенцијалима камера које се постављају ради видео-надзора.

С тим у вези, повереник подсећа да је у радној верзији Закона о полицији, поред осталог, било предвиђено да јединице локалне самоуправе могу на јавним местима успостављати различите техничке системе укључујући и "системе интелигентног видео-надзора". Повереник је тада упозорио, прво на то да нема логике ни оправдања да се овлашћења за локалну самоуправу утврђују Законом о полицији, а друго, да успостављање посебно опсежних и инвазивних обрада података о личности, као што је систем интелигентног видео-надзора, треба да буде предмет посебне анализе и одлуке и да свакако подразумева претходну процену ризика по права грађана.

Предлагачи су прихватили аргументе Повереника, па су ове одредбе изостављене из коначне верзије Предлога закона о полицији, који је тренутно у процедури у Народној скупштини.

Никако не би било ни добро ни прихватљиво да се након тога "на мала врата", под формом  некаквих "стратегија" или "пилот пројеката" приступа успостављању техничких система са својствима која подразумевају вршење тзв. "интелигентног видео-надзора". Повереник очекује да јасним и недвосмисленим информацијама надлежни искључе могуће дилеме у вези са овим.

Повереник ће по окончању поступка надзора, као и обично, о резултатима и мерама које ће предузети, обавестити јавност.