Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је градоначелнику Града Београда наложио да, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, обавести тражиоца информације, Удружење Покрет за преокрет да ли у вези са уређењем Скадарске улице у Београду поседује следеће документе: акт на основу кога је започето партерно уређење улице, акт који садржи мере заштите улице као културног добра, као и акт који садржи сагласност надлежног органа за уградњу асфалта у калдрму улице, те да, уколико их поседује, достави копије тражиоцу информација.

Тражилац информација је претходно поднео органу власти захтев за приступ информацијама од јавног значаја, којим је тражио достављање наведених информација. У захтеву је, уз остало, навео да се Скадарска улица налази у границама културног добра „Скадарлија“, које је решењем Завода за заштиту споменика културе Града Београда из 1967. год. проглашено за „просторно културно-историјску целину“, као и да калдрма у овој улици потиче из времена пре 1720. год.

Градоначелник је, супротно закону, игнорисао поднети захтев, па је тражилац информација поднео жалбу Поверенику. Повереник је затражио од градоначелника да се изјасни о разлозима изјављивања жалбе, а посебно о разлозима непоступања, али у остављеном року није добио одговор, па је у складу са законом, донео једину могућу одлуку и наложио достављање информација.

Повереник изражава незадовољство поводом чињенице да је у оваквој ствари, будући да је очигледно реч о информацијама које су потпуно неспоран легитиман предмет интересовања јавности,  уопште морало доћи до жалбеног поступка и указује да је игнорисањем захтева тражиоца информација градска власт починила законом предвиђен кажњив прекршај.


Упознајте Повереника

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2018 У ПРОЦЕДУРИ: 3.359 ОБРАЂЕНО: 71.737

Опширније...
 Портал отворених података