ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поступајући по жалбама новинара Портала "Пиштаљка" и Телевизије Н1 донео је решење којим је наложио Градској управи Града Београда да најкасније у року од пет дана тражиоцима достави информације које се односе на јавну набавку ЈН 7/2017, чији је предмет била куповина новогодишње јелке са декорацијом, односно документе у којима су те информације садржане, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуде.

Претходно су новинари "Пиштаљке" односно Н1 поднели Градској управи Града Београда захтеве за приступ овим информацијама. Управа, у законом предвиђеном року, по захтевима није поступала, игнорисала их је. Ни након жалби поднетих Поверенику Управа није на било какав начин оправдала разлоге непоступања, па је Повереник нашао да су жалбе основане, односно да је право јавности на тражене информације сасвим неспорно.

Повереник оцењује да је апсурдно да је до жалби уопште морало доћи, те да је игнорисање оваквих захтева новинара и генерално, а поготово у конкретним околностима потпуно неодговоран и неприхватљив гест.

Поводом већ фамозне набавке новогодишње јелке лансирано је много, најблаже речено, контраверзних информација, а цео догађај је привукао огромну пажњу, не само домаће него и стране јавности. Градска власт би морала да зна да оваквим игнорисањем легитимних и на закону заснованих захтева, не само да чини законом предвиђен кажњив прекршај, већ да тако потхрањује и иначе јавно изнете сумње у законитост ове јавне набавке.