Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је поводом проблема у вези са обрадом података о личности који су евидентни у примени Закона о становању и одржавању стамбених зграда упутио писмо Зорани Михајловић, потпредседници Владе и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Повереник је у писму указао на  више конкретних проблема са којима у вези са обрадом података о личности суочавају грађани и управници стамбених заједница.

С циљем да ови проблеми буду сведени на, што је могуће мању меру, повереник је сугерисао две ствари.

Прво, да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфарстуктуре у складу са надлежностима и обавезама из самог Закона о становању и одржавању зграда, појача своје активности које подразумевају надзор над спровођењем овог закона, пружање стручне помоћи, предузимање превентивних мера, укључујући и обавештавање субјекта надзора у вези са обавезама из прописа, указивање субјектима надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања итд.

И друго, да Влада у комуникацији са Народном банком Србије и Управом за спречавање прања новца, покрене процес преиспитивања и евентуалних измена и допуна релевантних закона, који, по оцени Повереника, пречесто захтевају обраду података о личности, и онда када она, по врсти и количини података, очигледно није оправдана сврхом.


Упознајте Повереника

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2018 У ПРОЦЕДУРИ: 3.359 ОБРАЂЕНО: 71.737

Опширније...
 Портал отворених података