ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родолјуб Шабић, упутио је министру финансија Душану Вујовићу писмо, у коме тражи објашњење за апсурдну ситуацију у коју су постпуци министра довели институцију Повереника.

Министарство финансија одбило је да да сагласност на Предлог кадровског плана Повереника.

Повереник је једини из круга независних државних органа коме је Министарство финансија ускратило сагласност. Недавно, Министарство је дало сагласност и Заштитнику грађана, на предложени кадровски план за 2018. годину за пун број извршилаца по систематизацији, без обзира што том органу, као и Поверенику (и поред више упозорења), нису у буџету опредељена довољна средства за плате, чак ни за постојећи број запослених. Ову сагласност је Министарство финансија дало уз опаску да ће се Заштитнику грађана обезбедити додатна финансијска средства.

Поступање Министарства финансија, у односу на све независне органе укључујући и Заштитника грађана, Повереник подржава и оцењује као потпуно исправно. На тај начин Република Србија не само да поступа у складу са стратегијама које је утврдила у погледу јачања независних органа, као и у складу са одговарајућим закључцима Народне скупштине, него и извршава преузете међународне обавезе.

Међутим, повереник наглашава да настала ситуација нужно отвара бар два питања.

Прво, на чему се заснива дискриминаторски однос према институцији Повереника?

И друго, зашто се у 2018. години у односу на институцију Повереника, не само напушта прокламована политика јачања капацитета овог органа, него се сасвим обрнуто, ускраћивањем средстава, чак и за плате већ постојећег броја запослених, директно доводи у питање даље функционисање институције Повереника?

Повереник оцењује да је поступак Министарства један у низу све учесталијих поступака Владе и групе министарстава који чињењем или нечињењем, односно неизвршавањем законских обавеза, не само све више отежавају остваривање права грађана која Повереник штити, него директно доводе у питање опстанак ове институције.