ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као неозбиљно, неодговорно и недостојно, јучерашње саопштење Министарства одбране поводом Упозорења Повереника Министарству, да је обрада података о личности садржаних у приватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, на основу изјаве коју на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци Србије и Министарству одбране, представља недозвољену обраду података о личности, супротну одредбама члана 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

Посебно је неозбиљно да Министарство "обавештава" јавност да је Поверенику "одговорила" Војнобезбедносна агенција, будући да је Повереник о тој чињеници и о садржини акта који је примио од ВБА, сам у јучерашњем саопштењу обавестио јавност. А сасвим је недостојна инсинуација садржана у саопштењу Министарства, којом се законита акција Повереника у циљу заштите Уставом зајемченог права великог броја припадника Министарства одбране и Војске Србије, покушава представити као некакав "политички" потез.

Чињенице су следеће:

1. Пре изрицања Упозорења, Повереник је покренуо поступак надзора и од Министарства одбране писменим путем затражио изјашњење поводом више отворених питања. Уз то је од Министарства затражио да у прилогу изјашњења достави одговарајуће документе, а посебно предметно наређење министра. У остављеном року, Министарсто одбране се није изјаснило на било какав начин, нити је доставило било шта од тражених докумената.

2. Пред истек рока, Војнобезбедносна агенција, којој се Повереник није ни обратио, доставила је Поверенику некакав акт, што је како је већ речено, и сам Повереник навео у свом јучерашњем саопштењу. Али, ВБА није Министарство одбране, већ посебно правно лице у саставу Министарства, а што је много битније, акт који је доставила Поверенику није садржао одговоре на највећи број постављених питања и није у прилогу имао ниједан од тражених докумената.

3. Повереник је код таквог стања ствари, имајући у виду ризик могуће повреде права великог броја људи, одмах Министарству упутио наведено Упозорење.

4. Повереник ће наставити поступак надзоран и с тим у вези, још једном скреће пажњу Министарству одбране да је оно у законској обавези да омогући несметано вршење надзора, достави одговоре на сва постављена питања, као и тражену документацију, под претњом прекршајне одговорности. Повереник Министарству скреће пажњу и на потребу да се јасно разграниче надлежности у поступању Министарства и Војнобезбедносне агенције која је орган управе у саставу Министарства, посебно имајући у виду потенцијалну одговорност за непоступање по закону.

5. Уз све наведено, а у вези са евентуалном могућношћу да дође до обраде података о личности садржаних у праватним информационо-телекомуникационим средствима без судског налога, Повереник подсећа да за овакво кршење уставних гаранција од стране службеног лица у вршењу службене дужности, Кривични законик у члану 142 предвиђа казну од 6 месеци до 3 године затвора.