ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић оцењује да су јавно изнете оцене председнице Владе Ане Брнабић о некаквој наводној "неспремности Повереника да сарађује" дате у контексту оправданих, оштрих реакција јавности на нека веома лоша решења из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, некоректне и лишене сваког основа.

Повереник је у писму упућеном председници Владе, указао да је само током 2017.године дао 79 мишљења на нацрте и предлоге закона и других подзаконских аката и прописа, од чега 60 на нацрте и предлоге закона, нека од њих и изузетно обимна.

Повереник је указао да је број у сврху пружања помоћи одржаних састанака и консултација вишеструко већи, као и да не постоји ни један једини случај да је неко министарство или Влада затражило од Повереника састанак, консултације и мишљење, а да он није изашао томе у сусрет. И примери Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Нацрта закона о заштити података о личности, о којима је председница Владе говорила то потпуно потврђују и демантују њене наводе. Министарство државне управе и локалне самоуправе је тражило и добило већи број састанака и консултација. А Министарство правде, никада није тражило ни састанак ни консултације, чак ни, иако по Пословнику Владе дужно, мишљење Повереника. Повереник је, ипак, након што се са садржином Нацрта упознао на Интернету, доставио, и то веома обимно, мишљење.

Повереник је указао да ствари заправо стоје сасвим обрнуто, да однос Владе према Поверенику обилује некоректним примерима.

Повереник је у писму навео више таквих примера наглашавајући да би списак некоректности од стране Владе могао бити и далеко дужи и могао укључивати и неке непријатне ствари о којима не  жели да говори у јавности пре него што о њима разговара са председницом Владе.

Повереник је нагласио да од Владе очекује одговоре на питања која је раније поставио, као и да се председница Владе уздржи од неаргументованих, нетачних оцена рада институције Повереника.