Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом кривичне пријаве коју је ЈКП "Чистоћа" из Новог Сада поднело против ТВ Канал 9 и Удружења за заштиту права потрошача "Просперитет", због тога што су се користили правима зајамченим у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, оцењује да је реч о поступку чији значај је далеко већи од појединачног случаја, који је са становишта права јавности врло забрињавајући.

            Подношење кривичне пријаве против било кога, само због тога што се користио својим на закону заснованим правом, је апсурдно.

            У конкретном случају поготово, будући да претходно, ЈКП "Чистоћа" којој је ТВ Канал 9 у периоду дужем од годину дана поднео неколико десетина  захтева за слободан приступ информацијама, да би информације, по уговору са Удружењем за заштиту права потрошача "Просперитет", емитовали у оквиру свог програма није одговорила ни на један, због чега је ТВ Канал 9 покренуо више прекршајних поступака против директора ЈКП "Чистоћа" у којима је суд директора ЈКП "Чистоћа" огласио одговорним због кршења закона.

            Тврдње на којима се кривична пријава заснива, а по којима "новинари не траже информације да би обевештавали јавност, него да би против предузећа подизали тужбе за накнаду штете и тако стицали противправну имовинску корист" су сасвим произвољне, и као такве, неприхватљиве.

           То, да предузеће у јавном власништву, које систематски не извршава обавезе утврђене законом, против медија чија права крши подноси кривичну пријаву, и то, ни мање ни више, него због преваре и злоупотребе положаја, објективно је покушај претварања права јавности, и правног поретка уопште, у карикатуру. Реч је о још једном у низу "правних" феномена, којима се у последње време, све флагрантније крше и ограничавају права јавности.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.1.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.405
ОБРАЂЕНО: 97.105

Опширније...