ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом интернет апликације "Изабрани доктор", јуче представљене са много публицитета, сматра својом обавезом да сугерише грађанима да до даљњег, врло опрезно приступају коришћењу ове апликације.

Повереник, разуме се, начелно, подржава и не доводи у питање вредност идеја које имају за циљ да грађанима олакшају електронску комуникацију са државним и другим субјектима чије услуге користе. Међутим, овом приликом оцењује да у вези са конкретном апликацијом постоје отворена питања која указују на могућност врло озбиљних правних и фактичких ризика.

Повереник констатује да, иако то члан 44 Закона о заштити података о личности предвиђа, није тражено његово мишљење у вези са увођењем нових информационих технологија у обраду података, односно специфичним ризицима такве обраде.

Нажалост, ризици су уочљиви већ на елементарном, правном нивоу. Чак и површан преглед "докумената" који прате и подржавају апликацију "Изабрани доктор", отвара бројна питања. Тако се субјект, предузеће које, уз подршку Министарства, нуди апликацију, појављује под именом Sorsix International, али и под именом Sorsix Internacional. Предузеће под првим именом постоји, а под другим именом не постоји. Могућност да је реч о грешци, компликује чињеница да се наводи да су оба д.о.о. из Ниша, али са различитим адресама.

Још озбиљније дилеме, сасвим извесно, изазива чињеница да се у политици приватности ове апликације, у рубрици "Услови коришћења" наводи да она представља уговор између корисника и предузећа "ИзабраниДоктор Апп д.о.о.". Предузеће под оваквим именом, до данас, није било могуће пронаћи претрагом регистра АПР-а, оно је, дакле, непостојеће.

Поводом наведеног, али и низа потенцијалних фактичких ризика везаних за чињеницу да су ЛБО, чак и комплетне копије здравствених легитимација осигураника доступне широком кругу лица, чак и на интернету, те, услед тога могућих злоупотреба, Повереник је покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности. По окончању поступка, Повереник ће, као што то увек чини, о резултатима и предузетим мерама информисати јавност.