ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је данас директора Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, који му је уручио безбедносни сертификат за приступ и коришћење тајних података највишег степена - "Државна тајна".

Ово је, након ступања на снагу Закона о тајности података, трећи пут да Повереник добија овај, највиши безбедносни сертификат. Иначе, издавање овог сертификата подразумева претходну посебну безбедносну проверу, најригоризнију од оних које су предвиђене Законом.

Издавањем сертификата је окончана ситуација у којој је, бар привремено, повереник био лишен једне од формалних претпоставки нужних за обављање функције. Повереник је, претходно, јавно изразио неразумевање и незадовољство чињеницом што се безбедносна провера, уз кршење релеватних одредби Закона о тајности података, пролонгира од стране Безбедносно-информативне агенције, без оправданих разлога.

Издавање овог сертификата је, макар и са закашњењем, нужан одговор на реакције јавности укључујући  и посланичка питања, као и на указивање и критике да је недопуштено без оправданих разлога ограничавати могућности за вршење функције једне независне контролне институције.

Издавање сертификата је уз то прави, добар одговор на негативну кампању коју су у сарадњи са пар таблоида водила нека министарства против Повереника. Да би прикрила или релативизовала пропусте и незаконитости у свом раду на које је Повереник указивао, нису се устручавали, да злоупотребљавајући насталу ситуацију, чак у званичним саопштењима за јавност износе неистине да је поверенику "безбедносни сертификат ускраћен из законом предвиђених разлога", што је свакако далеко испод најнижег прихватљивог понашања у односима између државних органа.