Читај ми

Представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности разговарали су са директорком Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драганом Калиновић, у вези са употребом картица за пензионере и заштитом података.

Повереник је, док је још била на нивоу идеје, подржао иницијативу Фонда ПИО, с почетка ове године, о намери издавања пензионерских картица са минимумом потребних података за доказивање статуса пензионера, оценивши да је решење корисно са становишта обраде и заштите података о личности. Осим што садржи минимум података неопходних у сврху идентификације, картицу за пензионере издаје Фонд ПИО који, у складу са законом, располаже матичним евиденцијама осигураника и корисника права као веродостојним извором података, за разлику од других персонализованих докумената које издају поједине локалне самоуправе (Сениор картице и сл.).

Будући да је израда и дистрибуција картица за пензионере од стране Фонда ПИО у завршној фази, а да у пракси, пружаоци разних услуга, још увек за утврђивањe статуса пензионера захтевају чек од пензије или решење о оствареном праву, те тиме, супротно закону, обрађују више података него што је потребно за ту сврху, повереник, Родољуб Шабић позива све субјекте који пружају неку врсту услуга и имају потребу утврђивања статуса пензионера ради давања одређених бенефита и слично, да за утврђивање њиховог статуса користе пензионерску картицу Фонда ПИО и уздрже се од захтевања чека од пензије и других докумената са више података који нису неопходни у сврху доказивања статуса. Повереник још једном апелује на представнике локалне самоуправе и друге субјекте, да се уздрже од сепаратног издавања картица за пензионере, којима се повећава ризик прекомерне обраде података, а уједно стварају непотребни трошкови.


Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.533
ОБРАЂЕНО: 90.082

Опширније...
 Портал отворених података