Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму које је упутио Комори јавних извршитеља указао је да је у више поступака надзора које је спроводио по представкама грађана утврдио неправилности и незаконитости у обради података о личности од стране јавних извршитеља, те да се, и поред неколико формалних упозорења које је Повереник упутио са таквом праксом наставља.

Повереник је подсетио да је једна од законом утврђених обавеза Коморе да се стара о томе да јавни извршитељи савесно и законито обављају свој посао, те да је с тим у складу обавеза Коморе да предузме све потребне кораке да би се са незаконитом праксом престало.

Повереник је копију писма доставио и Министарству правде које је по закону надлежно да врши надзор на радом јавних извршитеља.

У спроведеним поступцима надзора је утврђено да јавни извршитељи, приликом достављања решења о извршењу која доносе по предлозима истог извршног повериоца и од истог датума, достављају податке о личности већег броја физичких лица, имена и презимена, адресе, дуговања. Достављају, дакле, и податке свих других лица за које је извршни поверилац истом приликом тражио извршење. Достављајући нпр. извод из "Књиге уручења опоменутих корисника", чине доступним, без сврхе и потребе не само податке конкретног дужника, него податке свих лица у односу на које се извршење од стране повериоца истом приликом тражи.

Независно од чињенице што узрок овакве праксе највероватније није зла намера, већ незнање, немар или аљкавост, она је директно супротна законској обавези да се при обради личних података предузимају одговарајуће мере заштите података, а њом се излажу компромитацији и могућој злоупотреби лични подаци већег броја лица, па се с њом мора престати без одлагања.


upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.6.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.542 ОБРАЂЕНО: 79.002

Опширније...
 Портал отворених података