ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО Фонд), Генералном секретаријату председника Републике и Српској напредној странци.

Поверенику се обратило више грађана који наводе да су корисници пензија, а којима је у протеклих неколико дана поштом пристигло писмо адресирано на њих (име, презиме и адреса), из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, са ознаком Српске напредне странке на коверти. Поједина од ових лица наводе да су писма адресирана на њихову малолетну децу, као кориснике породичне пензије.

            Повереник је у складу са чланом 55 Закона о заштити података о личности затражио од ПИО Фонда да се у року од 5 дана изјасни о следећим питањима:

  • да ли је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање учинио доступним Српској напредној странци, председнику Републике Србије или трећем лицу податке о именима, презименима и адресама корисника пензија у Републици Србији;
  • уколико је одговор на преходно питање потврдан, потребно је да се изјасните који је правни основ и сврха чињења доступним ових података.

           Oдговарајуће изјашњење Повереник је у истом року затражио и од Генералног секретаријата председника Републике и од Српске напредне странке. По окончању поступка надзора Повереник ће, као и обично, о резултатима и у складу с њима предузетим мерама, обавестити јавност.