ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду против НН службеног лица у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, због тога што је неовлашћено саопштило Српској напредној странци податке о личности корисника старосних, инвалидских и породичних пензија у Републици Србији, што све указује на сумњу да је почињено кривично дело из члана 146 КЗС.

Поверенику се обратило више грађана Републике Србије, наводећи да су корисници пензија, те да им је поштом пристигло писмо адресирано на њих, из чије садржине се закључује да је упућено кориснику пензије, потписано од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, са ознаком Српске напредне странке на коверти.

Овим поводом, Повереник је покренуо поступак надзора према Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, председнику Републике Србије и Српској напредној странци.

 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање на захтев Повереника да се изјасни да ли је учинио доступним Српској напредној странци, председнику Републике Србије или трећем лицу податке о именима, презименима и адресама корисника пензија у Републици Србији, те који је правни основ и сврха чињења доступним ових података, није одговорио. Није то учинио ни након ургенције, све до дана подношења ове кривичне пријаве, због чега ће против одговорних лица у Фонду. Повереник поднети захтев за покретање прекршајног поступка.

Генерални секретаријат председника Републике одговорио је Поверенику да уопште није обрађивао, односно прибављао предметне податке.

Српска напредна странка на питања да ли је, на који начин и када прибавила податке о именима, презименима и адресама корисника пензија који су добили предметно писмо, те по ком правном основу су предметни подаци прибављени, одговорила је Поверенику да исти подаци „... добијени из базе чланства Српске напредне странке, као и кроз акције ВДВ и штандове које смо спроводили последњих десет година. Подаци су прибављани у складу са чланом 10. Закона о заштити података о личности. Лица од којих су узети подаци су дала пуноважан пристанак за обраду личних података Странци као руковаоцу прикупљених података“.

Повереник је ради провере аутентичности садржине документа достављеног од пошиљаоца који је желео да остане анониман, затражио изјашњење од ЈП "Поште Србије" која је потврдила аутентичност документа, односно чињеницу да је Српска напредна странка обавестила Пошту о планираној отпреми око милион и седамсто хиљада пошиљака адресоване директне поште.

Будући да наведени број потпуно кореспондира са укупним стварним бројем корисника пензија у Републици Србији, а да се лични подаци толиког броја лица не могу прибавити на начин описан у изјашњењу Српске напредне странке, Повереник је поднео кривичну пријаву надлежном тужилаштву.