Читај ми

Поводом вести да је Градска управа Града Београда купила уређаје који омогућавају идентификацију лица на основу отиска вена са длана, као и недавног саопштења Министарства унутрашњих послова о постављању хиљаду камера паметног видео надзора које између осталог служе и за препознавање физичких лица и регистарских таблица, Повереник обавештава јавност да је упутио појединачне дописе Министарству унутрашњих послова и Градској управи Града Београда како би утврдио да ли су наводи вести тачни, а у случају да јесу, Повереник ће отворити надзор.

Повереник користи ову прилику да укаже јавности на опасност олаке употребе нових технологија која за последицу има масовну обраду података о личности и обраду посебне категорије података, као што су биометријски подаци.

Повереник подсећа да је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о заштити података о личности који се ступио на снагу 21.11.2018., а који ће се примењивати од 21.8.2019. Овај закон, управо како је наведено у Образложењу, уводи бројне новине у заштити права на приватност, и прописује бројне обавезе свима онима који обрађују податке о појединцима, или имају намеру да их обрађују.

На основу члана 54. Закона о заштити података о личности руковалац (у конкретним случајевима Министарство унутрашњих послова, Градска управа Град Београда) је дужан да изврши процену утицаја намераване обраде на заштиту података о личности. Ова процена је изричита законска обавеза у случају обраде посебне врсте података, као што су биометријски подаци лица или отиска длана, као и у случају системског надзора над јавно доступним површинама, као што је употреба паметног видео надзора.

Ова процена мора да садржи најмање опис свих предвиђених радњи обраде и сврху обраде података, процену неопходности и сразмерности вршења радњи обраде, процену ризика за права лица и слободе, и опис мера које се намеравају предузети, а тичу се техничких и организационих мера. Приликом спровођења ове процене очекивано је да се процени и оцени постојеће стање, као и немогућност руковаоца, а који је орган власти у овим случајевима, да постојећим средствима врши послове из своје надлежности.

Такође, руковалац је у обавези да, у случају да је обрада дозвољена, свако лице чије податке обрађује обавести о свим аспектима обраде података на разумљив, лако доступан, јасан и једноставан начин.

По утврђивању свих околности и провере објављених информација, као и по извршеном евентуалном поступку надзора, Повереник ће благовремено обавестити јавност.


upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.6.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.542 ОБРАЂЕНО: 79.002

Опширније...
 Портал отворених података