ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом представке организације ЦРТА, у којој је наведено да је Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) објавило е-маил адресе подносилаца пријава у вези са програмским садржајима пружалаца медијских услуга, Повереник је спровео поступак надзора и упозорио РЕМ на кршење Закона о заштити података о личности.

У поступку надзора недвосмислено је утврђено да је РЕМ, у складу са законским овлашћењима, обавестио подносиоце пријава о исходу поступка, али на такав начин да је одговор доставио на формирану мејлинг листу, сачињену од е-маил адреса великог броја подносилаца пријава. На тај начин је сваки појединачни подносилац пријаве дошао у посед великог броја е-маил адреса других подносилаца.

Е-маил адреса представља податак о личности, у складу са законом, јер идентитет лица може учинити одређеним или одредивим. Значајан број ових адреса су персонализоване, јер се састоје од имена и презимена, која су, у појединим случајевима веома карактеристична, тако да се идентитет подносиоца врло лако може утврдити једноставном претрагом по интернету.

С обзиром на то да за овакву обраду података о личности не постоји законско овлашћење или пристанак лица за обраду, нити су испуњени услови за обраду података од стране органа власти из Закона о заштити података о личности, Повереник је упозорио РЕМ на недозвољену обраду података о личности. Повереник ће, овим поводом, поднети и захтев за покретање прекршајног поступка против РЕМ-а и одговорног лица.