Читај ми

Поводом бројних написа у штампаним медијима и извештавања у електронским медијима о недавној отмици девојчице Монике Каримановић, Повереник обавештава јавност да се на обраду података о личности у сврху објављивања информација у медијима, не примењује скоро цео Закон о заштити података о личности, ако је у конкретном случају то неопходно у циљу заштите слободе изражавања и информисања.

Међутим, независно од тога што се поступање медија уређује другим прописима, Повереник сматра за сходно да укаже да у великом броју медијских извештаја о отмици Монике Каримановић, није вођено рачуна о поштовању права на приватност саме девојчице и њене породице.

Сензационалистичко извештавање у овом случају је крајње неетичко и недобронамерно, потпуно непримерено износи бројне податке о личности жртве отмице, укључујући и податке о њеном здрављу, чиме је двоструко виктимизује.

Извештавање о овом случају указује на то да медији више воде рачуна о повећању свог тиража, односно гледаности, него о заштити приватности дванаестогодишње девојчице у једном више него осетљивом тренутку.

Повереник апелује на медије, али и надлежне органе и институције, да убудуће у потпуности поштују право на приватност лица, поготово када је у питању дете и подаци о здрављу детета.


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података