Читај ми

 

Поводом 10. децембра Међународног дана људских права, Повереник за информације од јавног значаја је оценио да, и поред одређених евидентних помака, у Србији има још много тога да се уради на плану усвајања стандарда на којима се у демократском свету заснивају људска права и слободе, укључујући, наравно, и слободу медија, слободу изражавања, слободу приступа информацијама и слободу њихове дистрибуције.    

Повереник Родољуб Шабић је, поред осталог, изјавио:

„Основна, мада наравно не и сама по себи довољна, претпоставка за то да људска права код нас буду остваривана онако како се остварују у развијеном демократском свету је усклађивање нашег законодавства са европским, односно прихватање у демократском свету афирмисаних правних стандарда.

Доцња у процесу усклађивања нашег законодавства неминовно има негативне  последице за ниво и начин остваривања људских права. Забрињавајућа је чињеница да немамо ни Закон о класификацији тајних података, ни Закон о заштити података о личности који би били усклађени са европским стандардима. У истом контексту, незаобилазна је и чињеница да смо једна од последњих европских земаља која се није одазвала, већ десет година старом, апелу Савета Европе упућеном постсоцијалистичким државама, да јавности учине доступним информације садржане у досијеима тајних служби.

Усвајање ових Закона треба да буде један од приоритетних задатака наредног сазива Народне скупштине Републике Србије.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података