Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја је данас, писмено, поново упозорио све органе власти на њихову обавезу да, у складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставе годишњи извештај о радњама које су предузели у циљу примене овог закона у 2006. години.

 

У складу са законом, извештаји треба да садрже релевантне податке о примени закона и посебно о мерама предузетим ради његове квалитетније примене.    

Тим поводом, Повереник Родољуб Шабић је изјавио:

„Извештаји који су органи власти дужни да доставе треба да представљају основу за израду годишњег извештаја, који ће Повереник доставити Народној скупштини Републике Србије. Будући да надлежно министарство не остварује функцију надзора, овај извештај биће једини начин да Народна скупштина и наша јавност стекну прецизнију слику о стању у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама.

Наравно, већ сада је познато да та слика неће бити добра. Посебно је забрињавајуће неизвршавање обавеза у вези с објављивањем информатора о раду и, нарочито, у вези са обуком кадрова за примену закона. Независно од тога што има и евидентних резултата, превише је проблема у примени закона, а посебно забрињава то што се неки проблеми, иако очигледни и већ хронични, ипак не решавају.

Извештаји, наравно, треба да буду коректни, без улепшавања. Ако буде тако, нећемо имати разлога за задовољство, али ћемо бар моћи да објективно сагледамо димензије проблема који се јављају у примени закона, што је прва претпоставка за њихово решавање.

Важно је да органи власти покажу знатно одговорнији однос, него прошле године, истим поводом. Они су више од свих дужни да се у свим приликама на прави начин односе према својим обавезама из овог и сваког другог закона. Никакве ванредне активности, па ни изборне, не смеју бити оправдање за суспендовање законом предвиђених обавеза.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података