Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржаће једнодневну обуку о Закону о заштити података о личности за представнике свих заинтересованих политичких странака.

Актуелна предизборна кампања покренула је низ питања о примени овог закона, као и сумње грађана да политичке странке, у акцијама „од врата до врата“,;злоупотребљавају податке о личности којима рукују органи власти, а што представља кривично дело Неовлашћено прикупљање података о личности из члана 146. КЗ.

Нови Закон о заштити података о личности прописује низ обавеза за руковаоце података, које политичке странке занемарују, што даље доводи до угрожавања приватности и незадовољства грађана.

Такође, основна активност политичких странака јесте обрада података о политичком мишљењу грађана, која је веома рестриктивна, а што се у потпуности занемарује.

Повереник позива све политичке странке да се уздрже од злоупотребе података о личности грађана и присуствују овој обуци, како би ускладиле свој рад са законом.

На овакав начин политичке странке би на сопственом примеру показале да поштују заштиту података о личности, као фундаментално људско право, те да држе до приватности грађана и владавине права.

Обука ће бити одржана 16.03.2020. године, са почетком у 10h у просторијама Повереника, у Београду, Булевар краља Александра број 15.

За пријављивање и све релевантне информације политичке странке могу се обратити Служби Повереника на office@poverenik.rs.

Рок за пријављивање је петак, 13.3.2020. у 10 часова.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.535
ОБРАЂЕНО: 100.308

Опширније...