ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

С тим у вези, указујемо да је Повереник у претходном периоду у више наврата, а путем својих саопштења, апеловао на читаву јавност, а нарочито на медије и органе јавне власти, да у актуелној ситуацији, везаној за активности спречавања ширења корона вируса, треба да воде рачуна да се тим активностима не повређује право на приватност оболелих лица.

Повереник овим путем апелује на школе и просветне раднике да, посебно приликом употребе оваквих средстава комуникације, воде рачуна о допуштености обраде података о здравственом стању, те о мерама заштите истих података, како исти не би били доступни лицима која нису овлашћена да располажу овим подацима.

Такође, Повереник поново апелује да приликом планирања и спровођења активности, сваки руковалац података мора да води рачуна да се обрада података о личности, како оболелих тако и потенцијално заражених лица, врши само у оквиру минимума оних података који су неоходни за остварење сврхе заштите јавног здравља и смањења броја оболелих, у складу са Законом о заштити података о личности.

Овим поводом Повереник се обратио Министарству просвете, науке и технолошког развоја, и још једном указао на неоходност поштовања Закона о заштити података о личности, па и у кризним и ванредним ситуацијама, а ово нарочито из разлога што су подаци о здравственом стању лица посебна врста података о личности, чија је обрада веома рестриктивна.