Читај ми

Поводом обраћања већег броја лица, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава заинтересоване, да у ситуацији проглашеног ванредног стања, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја није суспендовано, али да остварење овог права треба прилагодити новонасталим околностима.

Уредбом о мерама за време ванредног стања нису прописане мере којима се; одступа од Уставом зајемченог људског права на обавештеност (члан 51. Устава).

Полазећи од наведеног, органи јавне власти, и за време ванредног стања, имају обавезу да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступају по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који им буду поднети.

У актуелној епидемиолошкој ситуацији, информације у вези са ширењем коронавируса и заштитом од могуће инфекције, у складу са чланом 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, имају својство информација које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, у односу на које важи необорива законска претпоставка о постојању оправданог  интереса јавности да зна и орган је дужан да по таквом захтеву поступи у року од 48 сати од пријема захтева, како је прописано чланом 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ово значи да, док траје ванредно стање, приоритет треба да имају информације које се односе на стање и заштиту здравља становништва и животне средине и на друга питања од значаја за живот и функционисање грађана у конкретној ситуацији, као што је нпр.стање снабдевености основним животним намирницама.

Тим поводом, уз уверење да ће се тако и наставити, Повереник подржава проактиван приступ надлежних органа који свакодневним одржавањем конференције за медије и на други одговарајући начин, благовремено обавештавају грађане о информацијама од јавног значаја у новонасталој ситуацији.

Међутим, када се ради о захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на друге информације настале у раду или у вези са радом одређеног органа власти,  разумно се може очекивати да тај орган, услед промена у организацији и начину рада, објективно није у могућности да по сваком захтеву поступи, посебно у року који је утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (15, односно евентуално 40 дана од дана пријема захтева).

            Да су и тражиоци информација од јавног значаја наведедног свесни сведочи и чињеница да је протеклих дана, од увођења ванредног стања, значајно смањен број жалби због неопоштовања одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Наглашавамо да се, за време ванредног стања, рад Повереника, укључујући поступање по жалбама тражилаца информација, наставља и биће прилагођен и реализоваће се у складу са мерама Владе и других надлежних органа.


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

Опширније...
 Портал отворених података