Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поздравља доношење Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, коју је 24. марта 2020. године донела Влада уз супотпис Председника Републике.

Доношењем ове уредбе отклоњене су бројне недоумице које су у односу на ток и рачунање рокова за време ванредног стања имали органи власти и грађани који су се протеклих дана у све већем броју обраћали Поверенику ради тумачења рачунања рокова у поступцима који се воде по законима по којима је надлежан да поступа Повереник а, пре свега, по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Како и рокови по наведеним законима спадају у рокове у управним поступцима, Повереник обавештава све заинтересоване да ће, док траје ванредно стање, поступати сагласно уредби и истовремено позива све да поштује рокове прописане уредбом.


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података