Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, поздравља заједничко саопштење „Обавеза документовања не престаје у кризи, него постаје још значајнија“, које су 4. маја 2020. године потписали Међународна конференција повереника за информације (ICIC), у чијем раду учествује Повереник, Међународни савет архивиста (ICA), UNESCО и још неколико других организација.

У предметном саопштењу, ICIC, ICA, UNESCО и други позивају органе власти, пословни сектор и истраживачку заједницу широм света, да документују одлуке које су донели и трансакције које су остварили за време трајања пандемије COVID-19, као корисне за данашње време и за будућност.

Искуство нас учи да је сачувана документација која је настала током других пандемија, нпр. „Шпанског грипа“ (1918), била од велике користи за савладавање проблема и недаћа у наредним, сличним ситуацијама. У том смислу, грађа настала током пандемије вируса COVID-19 биће од велике користи у даљем изучавању пандемије у циљу благовременог предузимања потребних мера.

Разумевање вредности чувања и управљања документима и архивама заснива се на три основна начела:

  • Све донете одлуке морају бити документоване и сачуване, посебно одлуке које доноси извршна власт и којима се уређују веома значајне интервенције на тржишту, одлуке у области здравства и одлуке којима се уређује свакодневни живот више милијарди људи.
  • Сачуване документе, евиденције и податке у свим секторима потребно је одговарајуће обезбедити. Ова обавеза односи се не само на органе извршне власти, већ и на привреду, истраживачку и академску заједницу, где је неопходно изградити свест о потреби документовања, као и обезбеђивања и правилног управљања подацима.

Документовање економског и друштвеног утицаја текуће пандемије COVID-19 би требало да помогне не само да се предвиде и/или предупреде слични догађаји, него и да допринесе бољем разумевању утицаја који овај догађај има на живот садашње, али и будућих генерација.

  • Приступ дигиталном садржају требало би да се олакша током времена, уз поштовање мера безбедности. Проучавање дигиталног садржаја о пандемији COVID-19, подразумева постојање посебних служби за управљање документима и архивама.

https://www.informationcommissioners.org/icic-signs-joint-statement-on-the-duty-to-document-decisions-and-transactions-now-and-for-the-futurе


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

Опширније...