Читај ми

У протеклих месец дана Поверенику се све учесталије обраћају грађани, који тврде да су их на мобилни телефон позивале особе које су се представљале да зову у име Српске напредне странке и да су исте особе располагале њиховим подацима о личности.

Повереник подсећа да се овакав вид комуникације политичких странака са грађанима у Републици Србији у предизборним кампањама понавља већ годинама уназад, те да Повереник последњих десет година апелује на политичке странке да не злоупотребљавају податке о личности грађана, а грађане упућује да своја права могу остваривати на законом прописани начин.

У складу са новим Законом о заштити података о личности, политичка странка која располаже подацима о грађанину којег контактира дужна је да, најкасније приликом успостављања прве комуникације, истом грађанину пружи одређене информације, па између осталог и о томе одакле је исте податке прикупила.

Поводом остваривања права на информисање и брисање својих података о личности, грађани, у складу са законом, могу да поднесу политичкој странци која их је контактирала одговарајући захтев, чије обрасце могу пронаћи на интернет презентацији Повереника, на веб адреси;https://www.poverenik.rs/sr-yu/za%C5%A1tita-podataka/formulari-zastita-podataka.html.

Уколико политичка странка не одговори по захтеву у законском року од 30 (тридесет) дана, грађани могу поднети притужбу Поверенику, чији се образац налази на истој веб адреси, или тужбу за заштиту права вишем суду на чијој територији политичка странка има седиште или лице на које се подаци односе има пребивалиште или боравиште.


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.232

ОБРАЂЕНО: 93.288

Опширније...
 Портал отворених података