Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, je у складу са надлежностима из Закона о заштити података о личности, послао контролне листе свим регистрованим политичким странкама у Републици Србији, како би утврдио степен њихове усклађености са истим законом.

Овај закон прописује да су подаци о политичком мишљењу посебна врста података, чија обрада је рестриктивна, а чиме је и одговорност политичких странака, као руковалаца, за њихову обраду појачана. Такође, одговорност политичких странака посебно долази до изражаја у предизборном периоду, у којем се велики број незадовољних грађана редовно обраћа Поверенику.

Од укупно 116 регистрованих политичких странака, по захтеву Повереника поступило је и попуњену контролну листу доставило само 39 политичких странака. Контролне листе нису могле бити достављене за укупно 40 политичких странака, јер нису могле бити пронађене на адреси из регистра, нису преузеле пошиљку из поште, нити имају јавно доступан телефон или имејл за комуникацију. Укупно 37 политичких странака није Поверенику доставило попуњену контролну листу, и поред уредно примљеног захтева и ургенција од стране Повереника.

Изнети подаци, као и већина попуњених контролних листа, указују на неусклађеност политичких странака са Законом о заштити података о личности, као и неразумевање истог прописа. Повереник овим путем позива све политичке странке да преиспитају обраду података о личности коју врше, те да утврде да ли су испунили све формалне и суштинске обавезе из наведеног прописа.


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.232
ОБРАЂЕНО: 93.288

Опширније...
 Портал отворених података