ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Након укидања ванредног стања 7. маја 2020. године, проглашеног због епидемије Ковида-19, повећан је број жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, због недобијања информација у вези са епидемијом Ковида-19 (тражене информације се углавном односе на број оболелих и преминулих, као и; на опремљеност заштитном опремом и средствима за лечење). До 7. маја је изјављено 10 жалби, а од тада 43 жалбе. Највећи број жалби је изјављен против органа јавне власти на локалном нивоу.

Паралелно са овим трендом у јавности су се појавиле сумње у тачност званично објављених информација о броју заражених и преминулих лица, али нажалост и велики број дезинформација које се шире друштвеним мрежама од стране неодговорних појединаца. Све то скупа доводи до пораста страха, панике и неспокојства међу становништвом у ионако тешкој ситуацији и кризи изазваној пандемијом Ковида-19.

Повереник наглашава да је један од најефикаснијих лекова у оваквој ситуацији пружање тачних, потпуних и правовремених информација које су од значаја за заштиту здравља становништва. То је пре свега дужност и обавеза органа јавне власти, али и свих медија, како електронских, тако и штампаних, да о свему у вези са актуелном ситуацијом извештавају истинито и правовремено.

С тим у вези, Повереник поново подсећа, а што је чинио и у време ванредног стања, да су информације којима располажу органи власти, а које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, хитног карактера. У односу на њих оправдани интерес јавности да зна увек постоји и орган власти не може да доказује супротно. По захтевима за приступ таквим информацијама орган јавне власти је дужан да поступи без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева (члан 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја). У том смислу Повереник ће предузети све мере, у складу са законом, из своје надлежности да се право јавности да зна заштити на најбољи могући начин.

Међутим, независно од тога повереник Милан Мариновић апелује на све органе јавне власти, не само да хитно и без одлагања поступају по захтевима којима се траже информације у вези са Ковидом-19 и заштитом здравља становништва, већ да такве информације проактивно објављују, без чекања да неко поднесе захтев. Правовремено, потпуно и тачно информисање јавности извесно може допринети смиривању тензија у друштву и повећању поверења грађана у рад органа јавне власти. Тачне, потпуне и истините информације такође могу помоћи грађанима да реално сагледају опасност од ширења Ковида-19 и да своје понашање ускладе са тим и предузму разумне мере сопствене заштите, а што даље последично може водити бржем завршетку епидемије и смањивању броја оболелих.

На крају, и као заштитник права на заштиту података о личности Повереник наглашава да приликом објављивања информација о оболелим и умрлим лицима треба водити рачуна да се тиме не повређује приватност тих лица и не открива њихов идентитет, већ да се објави само минимум оних података који је неопходан у циљу заштите јавног здравља и смањења броја оболелих.