ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Одлуком Европског суда правде C-311/18 од 16. јула 2020. године, проглашена је неважећом одлука Европске комисије 2016/1250 од 12. јула 2016. године о примерености заштите у оквиру EУ-САД „Privacy Shield“ механизма. Последица тога је да се сви преноси података о личности из Европске уније у Сједињене Америчке Државе, на основу „Privacy Shield“ механизма, након доношења предметне одлуке суда, сматрају незаконитим.

Сагласно одредбама Закона о заштити података о личности, пренос података о личности у другу државу или међународну организацију може се извршити, без претходног одобрења Повереника, између осталог, и оним државама/међународним организацијама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерени ниво заштите.

С тим у вези, како је од стране Европске уније утврђено да одлука Европске комисије о примерености заштите у оквиру EУ-САД „Privacy Shield“ механизма више није важећа, може се закључити да, следствено томе, Сједињене Америчке Државе на основу „Privacy Shield framework“ више не обезбеђују примерени ниво заштите ни са становишта Закона о заштити података о личности.

Имајући у виду наведено, Повереник указује руковаоцима и обрађивачима који су вршили пренос података о личности на основу „Privacy Shield framework“ да је потребно да пронађу друге механизме преноса података у Сједињене Америчке Државе прописане Законом о заштити података о личности.

Будући да се сагласно ;Oдлуци Владе  о листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности („Службени гласник РС“, бр. 55/19 од 02.08.2019. године), на предметној листи  још увек налазе и Сједињене Америчке Државе (ограничено на „Privacy Shield framework“), Повереник је упутио допис Влади у циљу усаглашавања те одлуке са Законом о заштити података о личности и  европском праксом.